Πωλήσεις
– Όταν πατάμε enter και έχει ορισθεί ποσό στη κάρτα τότε στέλνεται στο τερματικό καρτών. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Δυνατότητα execute στις SQL αναφορές (execute block as end;). Νέα λειτουργία
– Σε SQL script με update βγάζει out of range ενώ εκτελεί την εντολή. Διορθώθηκε
– Μαζική διαγραφή mark μόνο μετά από ξεκλείδωμα αλληλοεξαρτώμενων. Νέα λειτουργία
– Στις αναφορές δεν εκτυπώνονται όλες οι σελίδες με fastreports. Διορθώθηκε
– Αφαιρέθηκε από την εκτύπωση αναφορών η γραμμή συνόλων