Αποθήκη
– Τα custom ειδών μεχρι 30 στο fastreport barcodes αποθήκης. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Οι παρτίδες ελευθερώνονται με ακυρωτικό. Νέα λειτουργία
– Το κουμπί συρτάρι ανά χρήστη βάσει δικαιωμάτων. Νέα λειτουργία
– Πρόβλημα με την απευθείας έκδοση voucher με bullzip λόγω κενού πριν τη διαδρομή του αρχείου pdf. Διορθώθηκε
– Η στοίχιση αφήνει στο κύριο παράθυρο κενά. Διορθώθηκε
– Όταν δεν εχει keyword στη κάρτα να μην ανοίγει το τερματικό καρτών. Διορθώθηκε
– RDP minimize πωλήσεις. Νέα λειτουργία
– Αν κρυφό παραστατικό και ανοίγει από άλλο παράθυρο δείχνει λάθος παραστατικό

Αναφορές
– Search στις αναφορές
– Στην ομαδοποίηση στις αναφορές σύνολα. Νέα λειτουργία
– Από εως στις αναφορές. Διορθώθηκε
– Μη συσχετιζόμενα 5.2 σε myDATA να αποστέλλονται ακόμα και αν υπάρχει συσχετισμός στην EMDI. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Αλλαγή στις επιλογές email σε smtp-mail.outlook.com