Αποθήκη
– biblionet κωδικοποίηση συμβόλων στοιχείων σύνδεσης γιατί σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε πρόβλημα

Πωλήσεις
– Όταν στέλνεις παραστατικό να μην είναι υποχρεωτικά ορισμένο το θέμα. Νέα λειτουργία
– Το όνομα στις διεργασίες της απομακρυσμένης έκδοσης παραστατικών άλλαξε
– Αν έρχεται διαθεσιμότητα από το είδος στο eshop, και το είδος στην emdi δεν έχει παραστατικό με κίνηση τότε ορίζεται σε παραστατικό απογραφής η διαθεσιμότητα. Νέα λειτουργία
– Στην εισαγωγή πώλησης από eshop προστέθηκαν “ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΕΔΙΑ”. Νέα λειτουργία
– Άνοιγμα γέφυρας mydata από πωλήσεις όταν δεν είναι ενεργή και πρέπει το παραστατικό να πάρει σήμανση. Νέα λειτουργία
– Δυνατότητα αλλαγής σειράς παραστατικών στην λίστα τους κατά την μετατροπή με το ραβδάκι. Νέα λειτουργία
– Στη λειτουργία courier έκδοση voucher επιλεκτικά από webbrowser ή όχι. Νέα λειτουργία
– Κουμπί βάρδιες εξαφανίζεται στο pos1 λόγω εμφάνισης. Διορθώθηκε
– Όταν μηδέν τα μετρητά να μην ανοιγει συρτάρι. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Στην αναφορά 9 προστέθηκε mark και υπογραφή
– Το όνομα στις διεργασίες του mydata άλλαξε
– Αυτόματο mydata μόνο μια φορά μέσω ημερομηνίας στην sql. Νέα λειτουργία
– Προσαρμοσμένες αναφορές βελτίωση ομαδοποίησης
– Στο mydata όταν δεν μπορεί να στείλει να μην κλείνει το πρόγραμμα. Διορθώθηκε
– Η αποστολή στο mydata ανοιγει αυτόματα την αντιστοιχη βάση – αν υπάρχουν πολλές. Διορθώθηκε
– Δεν εκτελείται η sql εντολή update στις αναφορές. Διορθώθηκε
– Η live αποστολή παραστατικών με πάροχο μόνο στη τρέχουσα ημερομηνία
– Εμφάνιση αριθμού αποτελεσμάτων στις προσαρμοσμένες αναφορές. Νέα λειτουργία

Parking
– Τώρα περνάνε αυτόματα τα στοιχεία τιμολογίου σε πινακίδες γραμμένες με χαρακτήρες από διάφορες γλώσσες. Νέα λειτουργία

Συγχρονισμός
– Σε κάποιες περιπτώσεις το κλειδί της βάσης των πωλήσεων δεν ορίζεται σωστά. Διορθώθηκε

Επιλογές
– Εμφάνιση αποκρυψη κουμπιών. Νέα λειτουργία

Ρυθμίσεις
– Όταν ανοίγουν οι ρυθμίσεις από μη διαχειριστή και οι αλληλοεξαρτώμενες είναι ανοιχτές βγαίνει συνέχεια μήνυμα. Διορθώθηκε