Πωλήσεις
– Όταν Αυτόματη εύρεση και εισαγωγή συνδυασμένων ειδών δεν εκτελείται το –lines– script. Διορθώθηκε
– Όταν Ποσότητα ανά είδος στην αντιγραφή παραστατικού και καταχώρηση σε άλλο βγάζει λάθος. Διορθώθηκε
– Έκπτωση στην έκτπωση με ποσοστό βάσει προσαρμοσμένου κώδικα SQL.

Ρυθμίσεις
– Δεν ανοίγουν οι ρυθμίσεις – βγάζει error όταν έχει ορισθεί θέμα. Διορθώθηκε

Γενικά
– Βελτιστοποίηση διαχείρισης μνήμης