Αποθήκη
– Στο εισαγωγή τιμοκαταλόγου με ΦΠΑ, να γίνει και προ ΦΠΑ. Νέα λειτουργία
– Εισαγωγή από αρχείο, η τιμή λιανικής δεν περνάει σε νέα είδη. Διορθώθηκε
– Όταν στο είδος βάζουμε τιμοκατάλογο τώρα αναπαράγεται το ποσοστό, όταν αλλάζει η τιμή και έχουμε ορίσει βάσει τιμής αγοράς ή πώλησης
– Πολλαπλά λεκτικά καρτών αποδοχής καρτών όταν στο όνομα πηγής, στις ρυθμίσεις, βάζουμε *. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Η εκτέλεση SQL από γραμμές παραστατικού (– lines –) δεν λειτουργεί όταν γίνεται επιλογή είδους ανοίγοντας την αποθήκη. Διορθώθηκε
– TT πώλησης και αγοράς με δυνατότητα εμφάνισης ποσοστού. Νέα λειτουργία
– Το hint σειρά στη δημιουργία χώρου είναι λάθος. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Με προτεραιότητα ορισμού τιμής ατσεκαριστη, η τιμή αλλάζει όταν επιλέγεις πελάτη. Διορθώθηκε
– Με προτεραιότητα ορισμού τιμής τσεκαρισμενο, σε συνδυασμένα δουλεύει η ποσότητα αλλά χάνεται η έκπτωση. Διορθώθηκε
– Διόρθωση myDATA ώστε να ανεβαίνουν και οι αγορές. Νέα λειτουργία
– Στην ομαδοποίηση προσαρμοσμένων αναφορών προστέθηκε σύνολο γραμμών ομάδας. Νέα λειτουργία
– Αλλαγή υποκαταστήματος σε myDATA βάσει ταμείου. Νέα λειτουργία

Γενικά
– Διόρθωση διαδικασίας ανεβάσματος στο esend. Κάποιες φορές μπλόκαρε
– Στις αρχικές βάσεις δεδομένων της εγκατάστασης προστέθηκε προμηθευτής
– Στην εγκατάσταση να αποσυνδέθηκε το προιόν 2 από την απογραφή
– Τίτλος κτήσης ρυθμίσεις myDATA στο demo