Πωλήσεις
– Τρόπος πληρωμής και αποστολής από shopify και voucher προς shopify. Νέα λειτουργία
– Να οριζεται στη γέφυρα shopify λεκτικό αντικαταβολής ώστε να γίνεται 0.0001. Νέα λειτουργία
– Στα παραστατικό, επιλέγει αυτόματα τα στοιχεία – tab της αποστολής. Διορθώθηκε
– Στην αντιστοίχιση μεταβλητών μπήκαν διαχωριστικά για μεταβλητό μέγεθος

Αναφορές
– Αποστολή σε myDATA και με κίνηση καμμία. Νέα λειτουργία
– Διόρθωση λάθους ώρας στις αναφορές όταν τα regional δεν είναι σωστά
– myDATA χαρακτήρας ‘ πρόβλημα. Διορθώθηκε

Γενικά
– Δυνατότητα απενεργοποίησης ήχων