Αποθήκη
– Προστέθηκαν 20 ακόμα προσαρμοσμένα πεδία. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Προστέθηκαν 3 ακόμα προσαρμοσμένα πεδία. Νέα λειτουργία
– Στην εκτέλεση SQL σε γραμμές περνάνε και τα 5 custom πεδία πωλήσεων. Νέα λειτουργία
– Πρόβλημα με την ανάλυση ΦΠΑ των συνδυασμένων ειδών σε εκτύπωση. Διορθώθηκε
– Στην αντιγραφή παραστατικού και τα 5 custom πεδία. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Πρόβλημα με τα συνδυασμένα στο myDATA. Διορθώθηκε
– Επωνυμία + κωδικός στην αναζήτηση αναφοράς παρτίδων. Νέα λειτουργία
– Η ομαδοποίηση στις προσαρμοσμένες αναφορές πρέπει να απενεργοποιεί τα φίλτρα. Διορθώθηκε
– Η αναζήτηση να μην επιτρέπει επιλογή πεδίων όταν έχει μπει στην sql η μεταβλητή :search. Διορθώθηκε
– Μαζική αποστολή στο myDATA 1 παραστατικό ανά xml. Νέα λειτουργία

Συγχρονισμός
– Custom πεδία πωλήσεων σε αποστολή sms. Νέα λειτουργία
– Συγχρονισμός βάσει custom πεδίων στα είδη. Νέα λειτουργία
– Χαρτόσημα σε myDATA. Νέα λειτουργία
– Κρατήσεις σε myDATA. Νέα λειτουργία