Αποθήκη
– Αποστολή διαθεσιμοτήτων από αποθήκη μόνο αυτών που έχουν τσεκαρισμένο το eshop

Πωλήσεις
– Όταν enter σε ποσότητα αντί να πάει στη μονάδα πάει στη τελευταία γραμμή, όταν αυτόματη εύρεση και εισαγωγή συνδυαμένων. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Στην ομαδοποίηση expand / contract. Νέα λειτουργία
– Συντομογραφία παραστατικού στη σειρά. Σε mydata στη σειρά παραστατικού ΤΔΑ κλπ. Νέα λειτουργία