Αποθήκη
– Αντιγραφή είδους στην αποθήκη λόγω προσαρμοσμένων βγάζει πρόβλημα. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Το βάρος στη γέφυρα όταν δεν έρχεται σαν αριθμός χτυπάει. Διορθώθηκε
– Η καθυστέρηση δημιουργία νέων παραστατικών από 5 δευτερόλεπτα έγινε 2 δευτερόλεπτα
– Απόκρυψη επιλεγμένων ΦΠΑ στις γραμμές παραστατικού κατά την καταχώρηση. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Στις αναφορές παρτίδων όταν συρικνωση επέκταση αλλάζει κάτω το σύνολο ποσοτήτων. Διορθώθηκε
– Η αυτόματη αποστολή σε myDATA να ανοίγει μόνο 1 φορά. Διορθώθηκε
– Ειδικό ακυρωτικό πιστωτικού σε myDATA. Νέα λειτουργία
– 1_98 και κενό σε myDATA. Νέα λειτουργία

Επιλογές
– Στις εταιρίες ο κωδικός βάσης δεδομένων με αστεράκια. Νέα λειτουργία

Συγχρονισμός
– Στις εταιρίες ο κωδικός βάσης δεδομένων με αστεράκια. Νέα λειτουργία
– Το βάρος στη γέφυρα όταν δεν έρχεται σαν αριθμός χτυπάει. Διορθώθηκε

Eshop connector
– Αν δεν εχει μπει χρήστης δεν τρέχει. Διορθώθηκε

Parking
– Αν το σύνολο είναι μηδέν εκδίδεται άλλο προκαθοσρισμένο παραστατικό. Νέα λειτουργία
– Μεγάλωμα στο πλάτος παραθύρου επιλογής ειδών. Νέα λειτουργία
– Σε δοκιμή αποστολής σε myDATA η επιλογή παραστατικού από logs διορθώθηκε