Πωλήσεις
– Όταν στην ερώτηση του import πατάμε x δεν κλείνει. Διορθώθηκε
– Αν είναι ολόιδια η τιμή αγοράς που εισάγουμε από παραστατικό να μην ρωτάει για αλλαγή. Διορθώθηκε
– Στην αναζήτηση πελάτη για νέο παραστατικό να ψάχνει και στη διεύθυνση. Νέα λειτουργία
– Στην αναζήτηση πελάτη για νέο παραστατικό το dropdown διορθώθηκε το στήσιμό του
– Δεν μπαίνει από τη παρτίδα η ημερομηνία. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Διόρθωση προσήμων στην αναφορά 04
– Πρόβλημα με το θέμα γραφικών, σε φίλτρα αναφορών. Διορθώθηκε

Επιλογές
– Η αδειοδότηση δεν υπολογίζει πια τις επιλογές

Γενικά
– tcp devices δεν εγκαθισταται default

Parking
– Ώρα εισόδου και εξόδου στην απόδειξη που εκδίδεται από τις πωλήσεις. Νέα λειτουργία