Πελάτες
– Διόρθωση αποθήκευσης, ανάγνωσης συννημένων μέσω δικτύου

Πωλήσεις
– Διόρθωση αποθήκευσης, ανάγνωσης συννημένων μέσω δικτύου

Αναφορές
– Εσοδα εξοδα επανήλθε η ρύθμιση για εμφάνιση μη εμφάνιση στο σύνολο μηδενικών παραστατικών

Ρυθμίσεις
– Οι φορολογικές συνδέσεις μεταφέρθηκαν στα έσοδα/έξοδα