Αποθήκη
– Αναζήτηση σε όλες τις υποκατηγορίες. Νέα λειτουργία
– Σε rdp το παράθυρο barcode πάει πίσω. Διορθώθηκε
– Πρόβλημα στον υπολογισμό αξίας αποθήκης στην απλή λίστα. Διορθώθηκε
– Στον υπολογισμό αξίας αποθήκης βάσει αξίας πώλησης/αγοράς στην αναλυτική λίστα δεν δούλευε σωστά σε κάποιες περιπτώσεις. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Βελτιστοποίηση συστήματος αδειοδότησης

Αναφορές
– Να μην σχετίζεται η αποστολή σε myDATA με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού ή ταμειακής. Νέα λειτουργία

Parking
– Δεν δουλεύει όταν μπαίνει fix τιμή. Διορθώθηκε