Πωλήσεις
– Στα παραστατικα απο μετασχηματισμό δεν εκτυπώνει σωστά το Νεο Υπόλοιπο. (Στην επανεκτύπωση το εμφανίζει κανονικά). Διορθώθηκε
– Στη μετατροπή νομίσματος δεν αναφέρεται σωστά η αξία στο σχόλιο. Διορθώθηκε
– Προεπιλογή στα sms βάσει παραστατικού. Νέα λειτουργία
– Επαναφορά στοιχισης αν οι πωλήσεις έχουν ανοίξει από άλλο παράθυρο δεν δουλεύει σωστά. Διορθώθηκε
– Ενσωμάτωση htm2pdf για βελτίωση ταχύτητας
– Σειριακοί στις πωλήσεις δυνατότητα αλλαγής μεγέθους παραθύρου

Ραντεβού
– Προεπιλογή παραστατικού από δημιουργία νέου ραντεβού. Διορθώθηκε