Αποθήκη
– Διόρθωση υπολογισμού μέσης τιμής

Πωλήσεις
– Όταν προσθέτουμε αρνητικό πρόσθετο σε παραστατικό εμφανίζεται σαν συνολική έκπτωση. Διορθώθηκε

Αναφορές
– ctrl + a στην επεξεργασία αναφορών. Νέα λειτουργία