Πελάτες
– Στη εκτύπωση παραστατικών πελάτη δυνατότητα να μπαίνουν και τα είδη. Νέα λειτουργία
– Αποθήκευση τελευταίας επιλογής κουμπιών dropdown για εκτυπώσεις. Νέα λειτουργία
– Από τον αυτόματο ορισμό ΑΦΜ ορίζεται και η χώρα. Νέα λειτουργία
– Αλλαγη συστήματος εισαγωγής στοιχείων από ευρωπαική επιτροπη μέσω ΑΦΜ

Αποθήκη
– Αποθήκευση τελευταίας επιλογής κουμπιών dropdown για εκτυπώσεις. Νέα λειτουργία
– Στον υπολογισμό μέσης τιμής πρόβλημα όταν μηδενική ποσότητα. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Πρόβλημα στις γραμμές παραστατικού σε περίπτωση ενεργοποιημένων φίλτρων χωρίς επιλογή. Διορθώθηκε
– Στη λίστα παραστατικών ανοίγουν τα παραστατικά παρόχου. Νέα λειτουργία
– Στρογγυλοποίηση δεκαδικών και όχι αποκοπή. Διορθώθηκε
– Αποθήκευση τελευταίας επιλογής κουμπιών dropdown για εκτυπώσεις. Νέα λειτουργία
– Από τον αυτόματο ορισμό ΑΦΜ ορίζεται και η χώρα. Νέα λειτουργία
– Αλλαγη συστήματος εισαγωγής στοιχείων από ευρωπαική επιτροπη μέσω ΑΦΜ

Αναφορές
– Στην αυτόματη αποστολή mydata αναλυτική απάντηση από aade ή πάροχο σε μήνυμα. Νέα λειτουργία
– Στην αποστολή σε πάροχο προστέθηκαν νέα πεδία

Συγχρονισμός
– Στην εκτέλεση SQL ανοίγει ο φάκελος και επιλέγεται το script. Νέα λειτουργία

Ρυθμίσεις
– Αλλαγή σειράς στις ρυθμίσεις πελατών, αποθήκης

Γενικά
– Διόρθωση link sbz στα σχετικά
– Προσθήκη τραπεζιών στη βάση του hotel