Αποθήκη
– Προσθήκη βάρος στο upload είδους από τη καρτέλα του. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Ταυτόχρονη αναγνώριση αξία και ποσότητας από κωδικό είδους στις πωλήσεις. Νέα λειτουργία
– Στην ανάλυση ΦΠΑ και κερδοφορίας προσθήκη κωδικού είδους. Νέα λειτουργία
– Εμφάνιση email και κωδικού πελάτη στο παραστατικό. Νέα λειτουργία