Πελάτες
– Η παλαιότητα να φαίνεται στη καρτέλα πελάτη. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Αναγνώριση κωδικών από ζυγαριά βάρος και τιμή. Νέα λειτουργία
– Στην αντιγραφή πρόβλημα. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Στις αναφορές το γραφημα δεν κλείνει. Διορθώθηκε
– Από αναφορά σε αναφορά reset. Νέα λειτουργία
– Εύκολη αναζήτηση αναφοράς. Νέα λειτουργία

Ρυθμίσεις
– Στο τιμοκατάλογο ειδών αν ορισθεί έκπτωση σε είδος ή εισαχθεί από αρχείο δεν λειτουργεί. Διορθώθηκε

Γενικά
– Μετάφραση μηνυμάτων sql. Νέα λειτουργία
– Beep στις επιλογές. Διορθώθηκε