Πελάτες
– Όταν ο πελάτης δεν έχει ΦΠΑ να ορίζουμε ποιό είναι αυτό. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Υποκείμενες χρεώσεις με δεξί κλικ. Νέα λειτουργία
– Αυτόματη δημιουργία γραμμής από τιμοκατάλογο σε παραστατικό δεν αποθηκεύει aa είδους. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– mydata αποστολή μια φορα με params από έξω. Διορθώθηκε
– Να μην τρεχει το mydata σε παραπανω από 1 θεση. Διορθώθηκε
– Στην αυτόματη αποστολή mydata να μην ελέγχονται δικαιώματα χρηστών. Νέα λειτουργία
– Αναζήτηση στο αποτέλεσμα myDATA εικονίδια. Διορθώθηκε
– Αναζήτηση σε focused στο αποτέλεσμα myDATA. Νέα λειτουργία
– Αντικατάσταση σε mydata του χαρακτήρα ”
– Όταν κλείνουν τα logs mydata να κλείνει και η αναζήτηση. Διορθώθηκε
– Αλλαγή διεύθυνσης δοκιμαστικού περιβάλλοντος myDATA
– Όταν δεν εχει ρυθμιστεί ο φπα και στέλνεις στο mydata με αποστολή κολλάει. Διορθώθηκε
– Στην αναζήτηση αναφορών, με φίλτρα, όταν ψαχνεις για μια λέξη, επαναφροά και άλλη λέξη πρόβλημα. Διορθώθηκε
– Με πάροχο αποστολή παλαιότερων παραστατικών χειροκίνητα. Νέα λειτουργία

Γενικά
– RDP διαχωρισμός από webclient για διαφορετικές ρυθμίσεις ή εμφάνιση. Minimized εκτός webclient. Νέα λειτουργία