Αποθήκη
– Μήνυμα όταν προσθέτεις μονάδα μέτρησης στην αποθήκη. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Ορισμός εκτυπωτή με ορισμό τέλους και λέξη κλειδί για τα παραστατικά. Νέα λειτουργία
– Ορισμός εκτυπωτή με ορισμό τέλους και λέξη κλειδί για τα voucher. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Διόρθωση πολλαπλών τύπων σε myDATA