Αποθήκη
– Διπλό κλικ στη λίστα ειδών στο χρώμα πρόβλημα. Διορθώθηκε
– Όταν καταχώρηση νέου προϊόντος από πωλήσεις η έκπτωση είναι κενή. Συμβαίνει στα εισερχόμενα – Αγορά. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Δημιουργία QR code offline με τον πάροχο SBZ. Νέα λειτουργία
– Πρόβλημα με τη δυνατότητα διαγραφής πολλών παραστατικών. Διορθώθηκε
– Η απόδειξη επιστροφής επιτρέπεται και μη συνδυασμένη

Αναφορές
– Επεξεργασία εκτύπωσης συγκεντρωτικής, αφαιρέθηκε
– Αντικατάσταση πολλαπλών “-” σε mydata. Δημιουργούσε πρόβλημα στα σχόλια
– Στις custom αναφορές να φαίνεται το κανονικό σύνολο γραμμών σε όλες τις περιπτώσεις. Διορθώθηκε