Πελάτες
– Προστέθηκαν στη καρτέλα του πελάτη οικονομικά στοιχεία και υπόλοιπο. Νέα λειτουργία
– Στο import πελατών δεν πειράζεται το ΑΦΜ. Νέα λειτουργία
– Στη λίστα παραστατικών πελάτη, στη περίπτωση επιλογής όλων των παραστατικών, κάποιες στιγμές κολλάει. Διορθώθηκε

Αποθήκη
– Δεν μπορείς να φιλτράρεις με υποκατηγορίες πρόσθετες. Διορθώθηκε
– Εννοποίηση ειδών. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Στη λίστα παραστατικών αναζήτηση σειράς. Νέα λειτουργία
– Στη λίστα παραστατικών αναζήτηση mark. Νέα λειτουργία
– Ελεγχος άδειας κατά την έκδοση παραστατικού, να μην διακόπτει. Νέα λειτουργία
– Πατιέται 2 φορές το insert. Διορθώθηκε
– Αντιγραφή πεδίων στο πρόχειρο, στη λίστα πωλήσεων χωρίς ξεκλείδωμα. Νέα λειτουργία
– Στην εκτύπωση λίστας παραστατικών στις πωλήσεις βγάζει τον αριθμό τρόπου πληρωμής
– Στην υποκείμενη όλα τα δεκαδικά. Επίσης έλεγχος πράξεων. Νέα λειτουργία
– Εμφάνιση έκδοσης Ζ μονο στα αντίστοιχα παραστατικά. Νέα λειτουργία
– Αυτόματη μετατροπή ενός παραστατικού σε ένα άλλο να διαλέγεις τρόπο πληρωμής. Νέα λειτουργία
– Online έλεγχος ΑΦΜ μόνο σε παραστατικά που απαιτείται. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Αναφορές τις βλέπουν επιλεγμένες ομάδες χρηστών. Νέα λειτουργία
– Στις αναφορές αυτόματη μετάφραση και των επιλογών με δεξί κλικ. Νέα λειτουργία
– 21.Οχήματα πελατών και στα αγγλικά
– Νέες αναφορά 24.Συγκεντρωτική τιμολογίων
– Διόρθωση χρωμάτων στις αναφορές

Ρυθμίσεις
– Διαστάσεις σε RDP. Νέα λειτουργία