Αποθήκη
– Όταν αλλάζει η τιμή από λίστα ειδών δεν ενημερώνει το πεδίο αλλαγή τιμής. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Διόρθωση #KEN έναρξης στην εκτύπωση παραστατικού όταν δεν υπάρχει κενό
– Στην αποθήκευση παραστατικού δεν υπολογίζεται η “αγνόηση προσθέτων σε διαθεσιμότητες”. Διορθώθηκε
– Στα αγγλικά Αποθήκευση όχι remember. Διορθώθηκε
– Πεδίο Επανάληψη στη λίστα παραστατικών αφαιρέθηκε
– Όταν αναζήτηση στη λίστα παραστατικών το sort τη χαλάει. Διορθώθηκε
– Τόπος φόρτωσης, προορισμού, τρόπος αποστολής, πληρωμής, αριθμός οχήματος και στο κάτω μέρος σελίδας

Αναφορές
– Απόδειξη είσπραξης διόρθωση αποστολής σε myDATA

Ρυθμίσεις
– Το χρώμα στην αναζήτηση στις ρυθμίσεις με θέμα dark δεν είναι ευανάγνωστο. Διορθώθηκε
– Αφαίρεση δυνατότητας ένθεσης φωτογραφίας στο φόντο