Πωλήσεις
– Ενημέρωση για μη εξοφλημένη συνδρομή όταν χρήση γέφυρας eshop. Νέα λειτουργία
– Όταν επισυναπτόμενο το παραστατικό ως html στις πωλήσεις και κενό το μήνυμα να μην μπαίνει στο μήνυμα το θέμα. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Ενημέρωση για μη εξοφλημένη συνδρομή όταν αποστολή σε mydata. Νέα λειτουργία
– Εξαγωγή σε XML. Νέα λειτουργία
– 04 αναφορά παραστατικά προστέθηκε τρόπος πληρωμής
– Τίτλοι αναφορών δε παίρνουν σωστά τις μεταφράσεις. Διορθώθηκε

Hotel
– Νέα βάση στα αγγλικά