Αποθήκη
– Το όνομα εκτυπωτή σε fr3 αρχεία με διαχωριστικό το * αγνοεί μέρος. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Εισαγωγή τροποποιηση πεδίων παραστατικών βάσει αρχείου, προστέθηκαν όλα τα custom πεδία
– Το Ζ σε όλα τα παραστατικά
– Έλεγχος για μη απεσταλμένα παραστατικά στο mydata στο άνοιγμα πωλήσεων. Νέα λειτουργία
– Χρώμα στη λίστα παραστατικών για myDATA. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Αγνόηση προβληματικών παραστατικών σε myDATA. Νέα λειτουργία
– Προστέθηκε στην αναφορά 04. Παραστατικά, ο τρόπος πληρωμής
– Όταν edit αναφοράς να μπορείς να πατήσεις ctrl+A. Διορθώθηκε