Αποθήκη
– Λιστα αποθήκης το 7ο custom πεδίο πρόβλημα. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Στη λίστα τιμολογίων πελάτη στο whmcs αποστέλλεται ο αριθμός παραγγελίας. Νέα λειτουργία
– Αν παροχος να μην αφήνει αρνητικά ποσά. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Νέα αναφορά σαν συγκεντρωτική τιμολογίων
– Στις αναφορές χρώματα όταν θέμα. Διορθώθηκε
– Στην ανάλυση εσόδων εξόδων αφαιρέθηκαν τα σύνολα προοδευτικών
– Στην ανάλυση εσόδων εξόδων όταν σύνολο, αφαιρέθηκαν οι προηγούμενες αξίες