Πωλήσεις
– Στην ανάλυση ΦΠΑ κερδοφορίας κέρδος από τελευταία τιμή αγοράς. Νέα λειτουργία
– Όταν μη εγκυρο αφμ να μην εκδίδεται τιμολόγιο σε mydata ή πάροχο. Νέα λειτουργία
– Πρόβλημα με την απομακρυσμένη εκδοση παραστατικών όταν υπάρχει η μεταβλητη #INVURL. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Στα logs απο mydata προστέθηκε και το ταμειο, παραστατικό, σειρά και αριθμός. Νέα λειτουργία

Ρυθμίσεις
– Βελτίωση αντιγραφής ρυθμίσεων

Γενικά
– Δυνατότητα βασικής μορφοποίησης αποστολής email χωρίς html
– Αποστολή email σε UTF8. Διορθώθηκε