Πωλήσεις
– Ανάλυση ΦΠΑ και κερδοφορίας, σύνολο κέρδους βάσει τελευταίας τιμής αγοράς. Νέα λειτουργία
– Σε έλεγχο για myDATA πρόβλημα σε παραστατικό με μόνο ΦΠΑ. Διορθώθηκε

Αναφορές
– 04 Κερδος ανα παραστατικό προστέθηκε στήλη κέρδος απο μέση τιμή