Πελάτες
– Εύρεση και συγχώνευση πελατών να μην διαγράφονται να γίνονται ανενεργοί. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Κλείδωμα πεδίων προ ΦΠΑ, υπόλοιπο, νέο σε παλιά παραστατικά στις πωλήσεις
– Έλεγχος για ΑΦΜ μόνο όταν είναι ευρωπαικη ένωση και ορισμένο στα έσοδα
– #SH1, #SH2, #SHM Να μην φαίνονται στις πρώτες σελίδες. Διορθώθηκε
– Επιμερισμός στα αρνητικά ποσά στην αποθήκευση όταν myDATA
– Διόρθωση επιμερισμού όταν χρησιμοποιούνται εκπτώσεις
– Ενημέρωση μετά την εισαγωγή παραστατικών για το ποιά από αυτά δεν έχουν περάσει επειδή υπάρχουν ήδη

Αναφορές
– 04.Κέρδος ανά παραστατικό. Διορθώθηκε

Επικοινωνία/Συντήρηση
– Όταν το βάζεις να κάνει επανυπολογισμό αυτόματα κάνει loop και ελέγχει συνέχεια τα ίδια προϊόντα. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Cached updates στις ρυθμίσεις και μόνο αν καταχώρηση να γίνεται εφαρμογή. Νέα λειτουργία

Γενικά
– Αποθήκευση θέσης και διαστάσεων fastreport