Πελάτες
– Όταν άνοιγμα από πωλήσεις και στη λίστα πελατών δεν έχει επιλεγεί πεδίο αναζήτησης τότε βγάζει λάθος. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Όταν δεν είναι επιλεγμένος ο υπολογισμός διαθεσιμοτήτων στέλνει στο eshop 0. Διορθώθηκε
– Διόρθωση ορισμού διαθεσιμότητας από eshop σε είδη που δεν έχουν κινηθεί

Γενικά
– Τοπικές ρυθμίσεις να αποθηκεύουν τις προκαθορισμένες τιμές. Διορθώθηκε
– Διόρθωση χαρακτήρα ? ώστε να αποστέλλεται σε sms