Αποθήκη
– Στην αποθήκη barcode από fastreport τιμή Πώλησης. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Επαγγέλματα και πόλη όταν εισαγωγή από gsis ή eshop διπλοπερνιούνται. Διορθώθηκε
– Χωρίς ΑΦΜ στις πωλήσεις μόνο εκτός EU και όχι κενη χώρα
– Shopify λήψη τιμής αγοράς
– Ημερομηνία παράδοσης όταν βάζεις σήμερα βγαίνει κενό. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Βελτιστοποίηση αναφοράς 07.Αγορές – πωλήσεις προϊόντων.sql
– Στην αποστολή αναφοράς με email να αποθηκεύεται το τελευταίο email. Νέα λειτουργία

Ρυθμίσεις
– Στις ρυθμίσεις eshop επιλογή για τη λήψη τιμής αγοράς

Γενικά
– Σε χρήση με RDP άνοιγμα ή αποθήκευση σε desktop του τοπικου υπολογιστή. Νέα λειτουργία
– Σε χρήση με webclient άνοιγμα ή αποθήκευση σε συγκεκριμένο φάκελο ώστε να γίνεται αυτόματα λήψη και φόρτωμα από τον τοπικό υπολογιστή. Νέα λειτουργία