Αποθήκη
– Υποχρεωτική μονάδα μέτρησης σε νέο είδος. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– 22.Σύνδεση παρτιδων. Προστέθηκε κωδικός είδους και ανοιγμα παραστατικου

Κρατήσεις
– Όταν μεταβάλλεται η κράτηση αλλάζει η ποσότητα. Νέα λειτουργία
– Check in πρόβλημα. Διορθώθηκε
– Η απόδειξη είσπραξης δεν δουλεύει σε κάποιες περιπτώσεις. Διορθώθηκε

Γενικά
– Στο email τα enter θέλουν <br>. Διορθώθηκε
– Στα courier αφαιρεση & / \. Διορθώθηκε