Πωλήσεις
– QR code στην οθονη πελάτη. Νέα λειτουργία
– Το hint, tooltip ή όπως λέγεται το κείμενο που βγαίνει όταν σταματάει ο κέρσορας σε ένα αντικείμενο, δεν δουλεύει στο πληκτρολόγιο στα προϊόντα. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Όταν δεν μπορεί να αποστείλει email στο test μήνυμα. Νέα λειτουργία

Γενικά
– Ημερομηνία σε εξαγωγή xls χτυπάει όταν ανοίγεις από word. Διορθώθηκε