Πωλήσεις
– ctrl+f5 επαναφορά μορφοποίησης. Νέα λειτουργία
– Χώρα στην εκτύπωση παραστατικού σε εντολέα, παραλήπτη. Νέα λειτουργία
– Εισαγωγή και των 5 custom πεδίων στις πωλήσεις από eshop
– ctrl+c δεν δουλεύει στις γραμμές παραστατικού στη περιγραφή. Διορθώθηκε
– Στην εκτέλεση script από πελάτη να επιστρέφει και τρόπο αποστολής και σκοπό διακίνησης. Νέα λειτουργία
– Σύνολο θετικών προσθέτων στην εκτύπωση. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Στη δοκιμή αποστολής σε mydata να μην δουλεύει η αγνόηση προβληματικών. Διορθώθηκε
– Στην ανάλυση έσοδα έξοδα να αποθήκευση τελευταίου email στην αποστολή. Νέα λειτουργία

Συγχρονισμός
– Οι τιτλοι απομακρυσμένη τοπική βάση δεν ισχύουν. Διορθώθηκε

Eshop connector
– Εισαγωγή και των 5 custom πεδίων στις πωλήσεις

Ρυθμίσεις
– Πλήκτρο αποθήκευσης στις φορολογικές ρυθμίσεις. Νέα λειτουργία

Γενικά
– Στην απόκρυψη περιθωρίου οι επιλογές στοιχίζονται κάθετα αριστερά από πάνω μέχρι κάτω και όλα τα παράθυρα σε πλήρη οθόνη. Νέα λειτουργία