Πελάτες
– Υπόλοιπα πελατών παλαιότερης περιόδου δεν λειτουργούν. Διορθώθηκε
– Επιλογή όλων στη λίστα πελατών επιλέγει όλα τα custom πεδία ακόμη και αν δεν είναι ορισμένα. Διορθώθηκε

Αποθήκη
– Όταν δεν υπάρχει το παραστατικό απογραφής να μην λειτουργεί στην αποθήκη o υπολογισμός διαθεσιμότητας. Διορθώθηκε
– Επιλογή όλων στη λίστα ειδών επιλέγει όλα τα custom πεδία ακόμη και αν δεν είναι ορισμένα. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Αν δεν έχει προιόντα στο εικονικό πληκτρολόγιο να μην εμφανίζεται η ενότητα. Νέα λειτουργία
– Στο μοναδικό αριθμό καταχώρησης στη λίστα πωλήσεων να έχει κατάσταση αν δεν υπάρχει. Νέα λειτουργία
– spos.exe υποχρεωτικό σε οθόνη πελάτη χωρίς λόγο. Εναλλακτικά με customer_display.exe

Αναφορές
– Απενεργοποίηση offline παρόχου σε απόδειξη αθεώρητη – χειρόγραφη. Νέα λειτουργία

Συγχρονισμός
– Βελτίωση ταχύτητας σε συγχρονισμό αποθήκης με τιμοκαταλόγους
– Υπολογισμός διαθεσιμότητες και υπόλοιπα στη δεξιά μεριά

Ρυθμίσεις
– Στη γεφυρα shopify https. Διορθώθηκε
– Η απόκρυψη περιθωρίου στο γραφικό περιβάλλον ορίζει τις επιλογές σε πλήρες ύψος αριστερά και τις εφαρμογές σε πλήρες μέγεθος δεξιά. Νέα λειτουργία