Αυτή είναι η πρώτη έκδοση του EMDI (EMπορική DIαχείριση).
Είναι ένα νέο πανίσχυρο λογισμικό για επιχειρήσεις.