Αποθήκη
– ‘0-0,10’ is not a valid floating point value. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Σε τιμοκατάλογους ειδών αν το ποσό ή το ποσοστό κενό να μην επιλέγονται ως τιμή. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Βελτίωση διαγραφής διπλοτύπων σε settings βάσης
– Μέγεθος κουμπιών εικονικού πληκτρολογίου δεν αποθηκεύεται. Διορθώθηκε

Γενικά
– Αλλαγή μεγέθους πεδίου settings.key σε 200

Eshop connector
– Πρόβλημα με δημιουργία κίνησης γραμμής. Διορθώθηκε