Πωλήσεις
– Αν βάλεις σε ένα παραστατικό στα εισερχόμενα γονικό ένα άλλο στο ταμείο για να ακολουθεί την ίδια αρίθμηση , παίρνει αρίθμηση 0 όταν καταχωρείται. Διορθώθηκε
– Λίστα παραστατικών δευτερεύουσα ταξινόμηση με ημερομηνία. Νέα λειτουργία

Ρυθμίσεις
– Νέες εμφανίσεις

Αναφορές
– Έλεγχος για το αν είναι ανοιχτή η αποστολή με mydata με sql ερώτημα και αναμονή για απάντηση
– Στη δοκιμαστική αποστολή δουλεύει και με πάροχο sbz

Park
– Ευρωπαικές πινακίδες αν το τσεκάρεις δεν σε αφήνει να γράψεις αγγλικά  αν το ξε-τσεκάρεις σε αφήνει. Διορθώθηκε