Πωλήσεις
– Το σήμα emdi11 τις πωλήσεις δεν είναι δεξιά. Διορθώθηκε
– Όταν από eshop σταλεί αρνητικό ποσοστό έκτπωσης να ορίζεται ποσότητα αρνητική και θετική αξία – για χρήση με ταμειακές. Νέα λειτουργία
– Η ενημέρωση για τα παραστατικά που δεν έχουν αποσταλλεί υπολογίζει και παραστατικά μη ολοκληρωμένα. Διορθώθηκε
– Όταν δεν είναι ρυθμισμένο για myDATA ή πάροχο στη λίστα παραστατικών να μην λέει αναμονή λήψης. Διορθώθηκε
– Από προσφορά, κάνοντας αντιγραφή, διαβάζει τα lot του προϊόντος σωστά αλλά όταν πας να επιλέξεις ποσότητα τη βάζει στο κόστος μεταφορικών. Διορθώθηκε με το να επιλέγεται αυτόματα η – γραμμή του είδους αν δεν έχει γίνει από το χρήστη
– Επιμερισμός αφού αφαιρεθούν τα πρόσθετα. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Σε εξαγωγή σε webclient πρόβλημα. Διορθώθηκε

Γενικά
– Όταν rdp το update επιτρέπεται και στους απλούς χρήστης αφού αντιγράφονται μόνο τα αρχεία
– Δεν αναβαθμίζεται η νέα έκδοση ή το upgrade. Νέα λειτουργία

Ρυθμίσεις
– Προεπιλογή αυτόματη αποστολή mydata και πάροχος
– Βελτίωση αναζήτησης σε ρυθμίσεις

Eshop connector
– Όταν από eshop σταλεί αρνητικό ποσοστό έκτπωσης να ορίζεται ποσότητα αρνητική και θετική αξία – για χρήση με ταμειακές. Νέα λειτουργία