Πωλήσεις
– Πίστωση 30 ημέρες . Στη λίστα παραστατικών φαίνεται κόκκινο χωρίς να υπάρχει λόγος. Διορθώθηκε
– Όταν λήξει η συνδρομή οι πωλήσεις βγάζουν access violation. Διορθώθηκε
– Διόρθωση κλειδώματος
– Αποστολή σε mydata μέσα σε διάστημα 24 ωρών

Συγχρονισμός
– Οι πωλήσεις παίρνουν νέο id επίσης προσθέτουν +1? Διορθώθηκε
– Όριο συγχρονισμού όταν τρέχει σε rdp τα 10 λεπτά

Ρυθμίσεις
– Κλείδωμα αλληλοεξαρτώμενων
– Διόρθωση αρίθμησης custom πεδίων πελατών

Eshop connector
– Αφαίρεση ελέγχου αδειας
– Όριο συγχρονισμού όταν τρέχει σε rdp τα 10 λεπτά

SQL connector
– Όριο συγχρονισμού όταν τρέχει σε rdp τα 10 λεπτά

Γενικά
– Διόρθωση εγκατάστασης σε win7