Πελάτες
– Σε webclient αποθήκευση αρχείων μέσω του browser. Νέα λειτουργία

Αποθήκη
– Στη λίστα παραστατικών χρήστης με δικαιώματα δεν μπορεί να ανοίξει παραστατικά. Διορθώθηκε
– Σε webclient αποθήκευση αρχείων μέσω του browser. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Αποστολή δελτίων αποστολής σε myDATA. Νέα λειτουργία
– Σε webclient αποθήκευση αρχείων μέσω του browser. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– 0 ποσότητα σε myDATA επιτρέπεται
– Η επαναφορά σε myDATA απενεργοποιήθηκε στην άμεση αποστολή
– Σε webclient αποθήκευση αρχείων μέσω του browser. Νέα λειτουργία

Επιλογές
– Εμφάνιση σήματος μεταπωλητή. Νέα λειτουργία
– Δυνατότητα αναβάθμισης σε webclient. Νέα λειτουργία

Εισαγωγή από αρχείο
– Μετά το φόρτωμα αρχείου βγάζει Class ‘TEditStyleHookColor’ is already registered for ‘TEdit’. Διορθώθηκε

Γενικά
– utf8 with bom σε εξαγωγες csv και text από fastreports
– Δελτία αποστολής στις βάσεις εγκατάστασης