Πωλήσεις
– loyalties να αλλάζει τα διαχωριστικό δεκαδικών βάσει ρυθμίσεων των windows. Νέα λειτουργία
– Μαζική επανεκτύπωση από λίστα παραστατικών βγάζει λάθος. Διορθώθηκε
– Αποστολή σε myDATA ή πάροχο και χωρίς επιλογή εκτύπωσης. Νέα λειτουργία

Συγχρονισμός
– Όριο συγχρονισμού όταν τρέχει σε rdp τα 10 λεπτά. Αφαιρέθηκε
– Διόρθωση προβλήματος που προκαλούσε φόρτο στον επεξεργαστή

Αναφορές
– myDATA αγνόηση προβληματικών απενεργοποιείται όταν άμεση αποστολή

Eshop connector
– Όριο συγχρονισμού όταν τρέχει σε rdp τα 10 λεπτά. Αφαιρέθηκε
– Διόρθωση προβλήματος που προκαλούσε φόρτο στον επεξεργαστή

SQL connector
– Όριο συγχρονισμού όταν τρέχει σε rdp τα 10 λεπτά. Αφαιρέθηκε
– Διόρθωση προβλήματος που προκαλούσε φόρτο στον επεξεργαστή