Πωλήσεις
– Όταν email από ένα παραστατικό στο επόμενο βγάζει λάθος email σε επανεκτύπωση. Διορθώθηκε
– Καταγραφή αποτυχιών σε myDATA ή πάροχο

Αναφορές
– Στη μαζική επεξεργασία αναφοράς όταν το πεδίο κενό να το αγνοεί. Νέα λειτουργία

Συγχρονισμός
– Όριο ελάχιστου χρόνου συγχρονισμού τα 2 λεπτά
– Όταν δεν έχει επιλεγεί βάση να μην λειτουργεί η αποθήκευση. Νέα λειτουργία
– Ασφάλεια με κωδικό δεν λειτουργεί. Διορθώθηκε

Eshop connector
– Όριο ελάχιστου χρόνου συγχρονισμού τα 2 λεπτά

Γενικά
– Αποθήκευση pdf από fr3 σε webclient βγάζει λάθος φάκελο. Διορθώθηκε