Πελάτες
– unidirectional πάνω από 50000 γραμμές

Αποθήκη
– unidirectional πάνω από 50000 γραμμές

Πωλήσεις
– Επαναπυλογισμός παραστατικών εκτελεί και τα sql scripts που έχουν ορισθεί στις ρυθμίσεις παραστατικών με ερώτημα. Νέα λειτουργία
– <quantity> όταν δεν είναι υποχρεωτική, σε πάροχο μπαίνει η <lineQuantity>
– Διόρθωση σε πάροχο αν φπα γραμμής<0.40
– barcode από ζυγιζόμενο πάει στην αξία και όχι στην από κάτω γραμμή στο κωδικό. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Ιστορικό νέα δυνατότητα επιλεκτικής διαγραφής