– Διόρθωση της διαγραφής πρόχειρων αρχείων της βάσης.
Επιλογές:
– Περιορισμός διπλού κλικ.