– Προστέθηκε σύστημα πληροφόρησης ανανεώσεων και καινούργιων εκδόσεων μέσω internet, βασισμένο στην άδεια και στην τρέχουσα έκδοση
– Ενσωμάτωση συστήματος εύκολης απομακρυσμένης διαχείρισης στην εγκατάσταση με χρήση του ultra vnc (www.uvnc.com).
– Γενικές αλλαγές που αφορούν θέσεις κουμπιών, κειμένων κλπ. όπως και μυνήματα βοήθειας.
– Ενημέρωση συστήματος εκτύπωσης σε όλα τα modules.
Μεταφορές:
– Γενικός έλεγχος και διορθώσεις που αφορούν τις ολοκληρωμένες κινήσεις και από χρήστες με διαφορετικά δικαιώματα.
Ρυθμίσεις:
– Η επαναφορά προσωπικών ρυθμίσεων καθαρίζει πλήρως τον πρόχειρο κατάλογο που δημιουργείται στον υπολογιστή.