Πελατολόγιο:
– Αλλαγή πεδίου σημειώσεων με μέγιστο τους 255 χαρακτήρες
– Προσθήκη φίλτρου με βάση τη κίνηση, σε παραστατικά, του πελάτη/προμηθευτή
– Βελτίωση αναζήτησης και φίλτρων
– Επιλογή γραμματοσειράς/μεγέθους στην εκτύπωση λίστας
– Εκτύπωση προοδευτικού υπολοίπου στα παραστατικά

Αποθήκη:
– Αναθεώρηση/διόρθωση καταχωρήσεων τιμών
– Προσθήκη στη λίστα καθαρής τιμής, τελικής (με ΦΠΑ) και ποσοστό ΦΠΑ
– Επιλογή γραμματοσειράς/μεγέθους στην εκτύπωση/αποθήκευση λίστας σε διάφορες μορφές
– Σύστημα σύγκρισης στη μαζική μεταβολή ειδών και αφαίρεσης ΦΠΑ στην αρχική τιμή για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις (< 2.8.0.30)

Πωλήσεις:
– Προσθήκη στη λίστα, ποσοτήτων ανά παραστατικό και σύνολο αυτών
– Διόρθωση εικονικών πληκτρολογίων
– Προστέθηκε η μεταβλητή για κινητά στις φόρμες εκτύπωσης παραστατικών
– Διόρθωση κατά τη καταχώρηση ανύπαρκτου είδους

Έσοδα-έξοδα:
– Δυνατότητα αλλαγής γραμματοσειράς/μεγέθους στην ανάλυση
– Εκτύπωση και σε μορφή csv για δυνατότητα εξαγωγής για χρήση σε excel, calc κλπ.

Ρυθμίσεις:
– Αλλαγή στο τρόπο προσθήκης/αλλαγής πεδίου