Πελατολόγιο
– Δυνατότητα ανενεργών πελατών
– Διόρθωση υποκαταστημάτων
Μεταφορές
– Εκτύπωση αντικαταβολής ανά εντολή
Πωλήσεις
– Βελτίωση καταχώρησης λήξεων ειδών
– Προσθήκη δεκαδικών στη ποσότητα λίστας πωλήσεων
– Σύνολο ποσοτήτων στη λίστα παραστατικών πωλήσεων
– Βελτίωση εικονικών πληκτρολογίων
– Βελτίωση εκτύπωσης μαζικών παραστατικών