Αποθήκη
– Δημιουργία προσθέτων με βάση τη μονάδα μέτρησης
Πωλήσεις
– Προσθήκη δυνατότητα προσθέτων χωρίς να αναγράφονται τιμές και
ποσότητα
– Δυνατότητα απενεργοποίησης λειτουργίας ποσότητας ομαδοποιημένης ανά είδος
– Βελτίωση εικονικών πληκτρολογίων
Ρυθμίσεις
– Εμφάνιση κωδικού στη μονάδα μέτρησης
– Ποσότητα ανά είδος