Πελατολόγιο
– Προσθήκη πεδίου ekptvseis shortint
Μεταφορές
– Αποθήκευση αρχείων ανά επιλεγμένη χρήση/έτος στις μεταφορές
Πωλήσεις
– Νέα αρχεία ekptvseis, ekptvseisgrammes και προσθήκη πεδίων ekptvseis, ekptvseisgrammes στο telos
– Νέα πεδία στο eidhpar: Ektypvths string 100 και antigrafa shortint στο pelates Ekptvseis
– Επιλογή εκτυπωτή
– Προσθήκη υπολογισμού εκπτώσεων ανά πελάτη
– Αλλαγή διάστασης πλήκτρων του εικονικού αριθμητικού πληκτρολογίου
Ρυθμίσεις
– Επαναφορά θέσεων και μεγεθών υπό παραθύρων
– Δυνατότητα αλλαγής διάστασης των πλήκτρων των εικονικών πληκτρολογίων