Αποθήκη
– Κατά την καταχώρηση πεδιών γίνεται εύρεση από τη βάση σχετική με τα γράμματα που εχουν δακτυλογραφηθεί και υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, για ευκολότερη και γρηγορότερη δακτυλογράφηση. Επίσης έτσι αποφεύγονται οι διπλοί φάκελοι προϊόντων/υπηρεσιών

Πελατολόγιο
– Εκτύπωση μεγάλων εττικετών
– Κατά την καταχώρηση πεδιών γίνεται εύρεση από τη βάση σχετική με τα γράμματα που εχουν δακτυλογραφηθεί και υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, για ευκολότερη και γρηγορότερη δακτυλογράφηση. Επίσης έτσι αποφεύγονται οι διπλοί φάκελοι πελατών/προμηθευτών

Πωλήσεις
– Προσθήκη πεδίων στην εκτύπωση παραστατικών: αξία ΦΠΑ μονάδας, σύνολο προ έκπτωσης και αξία έκπτωσης
– Υποστήριξη φορολογικού μηχανισμού τύπου B, FMU Punto, εισάγοντας στο παραστατικό τη μεταβλητή #FMU (με λατινικούς χαρακτήρες)
– Εμφάνιση αριθμού σελίδας παραστατικού προσθέτοντας τη μεταβλητή #ΣΕΛ (με ελληνικούς χαρακτήρες)
– Εμφάνιση τίτλου αντιγράφου στο παραστατικό προσθέτοντας τη μεταβλητή #ΤΙΑ (με ελληνικούς χαρακτήρες)
– Ονομασία αντιγράφου παραστατικού

Έσοδα έξοδα
– Εμφάνιση στήλης ΦΠΑ στην ανάλυση παραστατικών

Ρυθμίσεις
– Αφαίρεση ασφάλειας ανά γραμμή κατά την καταχώρηση/επεξεργασία/διαγραφή
– Δυνατότητα αλλαγής ονομασίας αντιγράφου παραστατικού